Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Updates Kifid-uitspraken

19-4-2023:
Variabele rente nieuwe woninghypotheken wordt maatstaf variabele rente doorlopende kredieten

Voor het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend consumptief krediet met variabele rente moeten kredietverstrekkers vanaf mei 2022 de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken als basis gebruiken. Dit betekent ook dat we de rentewijzigingen voor Doorlopend Krediet bepalen aan de hand van de variabele rente op nieuwe woninghypotheken. Het Kifid heeft hierover een persbericht uitgebracht met meer informatie.

11-8-2022:
Kifid oordeelt over vergoeding van ‘rente-op-rente’

De compensatieregeling zoals overeengekomen met de Consumentenbond bevat geen vergoeding voor ‘rente-op-rente’. De Geschillencommissie van het Kifid had op 25 januari 2022 ook bepaald dat ‘rente-op-rente’ niet vergoed hoeft te worden. In de uitspraak op 11 augustus 2022 heeft de Commissie van Beroep Kifid bepaald dat er wel rekening gehouden moet worden met het ‘rente-op-rente-effect’. ABN AMRO en haar dochtermaatschappijen, waaronder ALFAM, hebben kennisgenomen van deze publicatie. De bank zal deze uitspraak eerst bestuderen en later met een reactie komen. Die kunt u op onze website vinden.

5-9-2021:
ABN AMRO en Consumentenbond eens over compensatieregeling

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde in maart 2021 dat ABN AMRO bij de berekening van de variabele rente de marktrente onvoldoende heeft gevolgd. Samen met de Consumentenbond is er op 5 september 2021 een compensatieregeling tot stand gekomen. ABN AMRO gaat klanten die hiervoor in aanmerking komen compenseren. Deze regeling geldt ook voor ALFAM, een 100% dochter van ABN AMRO.

De compensatieregeling in het kort:

  • De compensatieregeling gaat in vanaf 2001
  • De regeling geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten met een variabele rente van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Op www.alfam.nl/compensatieregeling vindt u meer informatie
  • Ongeveer 15% van alle klanten met een dergelijk doorlopend consumptief krediet komt in aanmerking
  • Naar verwachting heeft elke klant die daarvoor in aanmerking komt eind 2022 compensatie ontvangen
  • Het gemiddelde compensatiebedrag ligt tussen de € 50 en € 1.750
  • We willen een goede en ruimhartige regeling voor al onze klanten waarborgen, die ook goed uitvoerbaar is. Daarom hebben wij besloten om bovenop het compensatiebedrag een opslag te doen van 5%
  • Klanten die in aanmerking komen voor deze compensatieregeling krijgen van ons een persoonlijk aanbod met de exacte details.

Schrijf u in voor de laatste updates
ALFAM gaat alle klanten die in aanmerking komen voor compensatie benaderen. U krijgt automatisch bericht van ons en hoeft geen contact met ons op te nemen. Bent u geen klant meer bij ons? Oud-klanten kunnen zich via de website van ABN AMRO aanmelden voor de compensatieregeling. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens ALFAM en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels. 

Schrijf u hier in voor onze e-mail updates over deze regeling.

Vragen en contact
Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 6600. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Veelgestelde vragen

Vragen en contact

Staat uw vraag hier niet tussen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via 030 – 659 6600. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

Overzicht verloop

10 januari 2022 – Compensatieregeling uitgewerkt
Op 10 januari 2022 heeft ABN AMRO besloten de compensatie te berekenen en proactief een compensatie aan te bieden vanaf 2001. Deze uitwerking van de regeling is afgestemd met de Consumentenbond.

5 september 2021 – Compensatieregeling tot stand gekomen
Op 5 september hebben ABN AMRO en de Consumentenbond overeenstemming bereikt over een compensatieregeling voor consumenten met een doorlopend consumptief krediet met variabele rente. Dankzij deze regeling krijgen klanten een compensatie als hun rente onvoldoende heeft meebewogen met de marktrente. Deze regeling geldt ook voor de volgende labels van ALFAM: DEFAM, Credivance en Alpha Credit Nederland.

15 JULI 2021 – Opbouwende gesprekken met de Consumentenbond
Inmiddels zijn we in gesprek met de Consumentenbond Claimservice. De gesprekken verlopen constructief. Met de Consumentenbond hebben we afgesproken dat we de komende 3 maanden geen procedures in deze zaak starten. Deze termijn kan uiteraard worden verlengd. De civiele procedure die we eerder wilden starten hebben we gepauzeerd. We willen serieus bijdragen aan een oplossing en hebben er vertrouwen in om tot een passende oplossing te komen.

17 MAART 2021 – Reactie ABN AMRO
Op 17 maart 2021 heeft ABN AMRO in een reactie laten weten dat we de uitspraak van de Commissie van Beroep voor deze betreffende klant volgen. Daarnaast gaat ABN AMRO in gesprek met de Consumentenbond Claimservice. Samen kijken we terug naar ons prijsbeleid en de uitvoering daarvan.
Tegelijkertijd vindt ABN AMRO het teleurstellend dat het Kifid niet voldoende is ingegaan op onze bezwaren ten aanzien van de referentierente. Voor het bepalen van de rente op een doorlopend krediet spelen namelijk ook andere elementen een rol, niet alleen het verloop van de markrente. Het Kifid gaat hieraan voorbij en vindt dat er geen betere referentierente voorhanden is. Omdat we het niet eens zijn met de gebruikte methodiek en referentierente vragen we de civiele rechter zich hierover uit te spreken.
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan hier in voor onze e-mail updates.

3 MAART 2021 – Uitspraak Commissie van Beroep
Op 3 maart 2021 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid uitspraak gedaan. We hebben de uitspraak ontvangen en bestuderen deze nu zorgvuldig. Op dit moment weten we nog niet welke vervolgstappen we nemen en wat de gevolgen ervan zijn voor de betrokken klanten.

7 DECEMBER 2020 – Hoger beroep behandeld
Op 7 december 2020 vond de mondelinge behandeling van het hoger beroep bij de Commissie van Beroep van Kifid plaats.

2 OKTOBER 2020 – Kifid: Deel klachten over rente op doorlopend krediet voorlopig aangehouden
Aanhouden van klachten
O.a. door ABN AMRO is afzonderlijk beroep ingesteld tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid over het rentetarief op doorlopend krediet. Het Kifid heeft daarom besloten dat klachten die hier betrekking op hebben voorlopig aangehouden worden. Dit betekent dat de klacht niet inhoudelijk behandeld wordt in afwachting van het hoger beroep dat nu loopt. Lees hier meer over in het persbericht van het Kifid .

25 AUGUSTUS 2020 – ABN AMRO dient hoger beroep in
Hoger beroep ABN AMRO is het niet eens met de uitspraken en stelt daarom hoger beroep in bij de Commissie van Beroep. Hier zullen wij beargumenteren waarom wij het niet eens zijn met deze uitspraken. Het hoger beroep wordt begin december 2020 behandeld.

15 JULI 2020 – Uitspraak Geschillencommissie – ABN AMRO
De uitspraak
Op 15 juli 2020 heeft de Kifid Geschillencommissie in een individueel geval geoordeeld dat ook bij ABN AMRO de rente van het Flexibel Krediet de gemiddelde marktrente moet volgen. Dit is in lijn met de eerdere uitspraak van de Commissie van Beroep. Lees meer hierover op de website van Kifid .

De Geschillencommissie is hierbij niet ingegaan op de argumenten van ABN AMRO. Mede hierom hebben we het hoger beroep bij de Commissie van Beroep ingediend.

5 FEBRUARI 2020 – Uitspraak Commissie van Beroep inzake Interbank
De uitspraak
De Commissie van Beroep van Kifid doet in een individuele zaak tegen Interbank de volgende uitspraak: de consument mocht verwachten dat de variabele rente tijdens de looptijd in de pas zou blijven met de gemiddelde marktrente.

Wat is de gemiddelde marktrente?
De Commissie van Beroep maakt voor de gemiddelde marktrente gebruik van de publieke beschikbare gemiddelde marktrente (“referentierente”; een combinatie van de rente die het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en De Nederlandse Bank (DNB) hanteren).

Wat houdt de uitspraak in?
De rente van het doorlopend krediet moet gedurende de hele looptijd in de pas blijven met de referentierente. Een voorbeeld: is bij het begin van de overeenkomst de verschuldigde rente 2% hoger dan deze referentierente? Dan mag de rente tijdens de hele looptijd niet meer dan 2% hoger zijn dan de referentierente