Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Samenwerking Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Wij vinden het belangrijk dat de consument goed wordt beschermd. En dat de leenmarkt in Nederland gezond blijft. Daarom houden we ons aan de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

Vergunningen

Nederlandse kredietverstrekkers moeten in het bezit zijn van een vergunning van de AFM. ALFAM werkt met een vergunning voor haar merken Alpha Credit Nederland (ACN), Credivance, DEFAM en GreenLoans. Op de website van de AFM kunt u dit controleren.

Toezicht

In de Wet op het financieel toezicht is vastgelegd dat de AFM het werk van kredietverstrekkers controleert. Het doel hiervan is om consumenten te beschermen tegen onverantwoorde leningen. De AFM toetst of kredietverstrekkers transparant werken. Is de informatie die de klant krijgt begrijpelijk en juist? En passen de leningen die de organisatie verstrekt goed bij de financiële situatie van een klant?

Gesprekspartner

Wij zien het belang van de bescherming van de consument. Maar we doen graag nog een stapje extra. We stellen ons op als gesprekspartner. Samen met partijen als de AFM denken wij mee over verantwoord lenen in Nederland. Want een gezonde leenmarkt is in ieders belang.