Let op! Geld lenen kost geld Let op! Geld lenen kost geld.
Ga naar pagina inhoud

Welkom bij
Alfam

‘Wij helpen onze klanten en partners om hun toekomst vorm te geven zoals zij dat willen’.

Alfam creëert mogelijkheden

Wij helpen onze klanten en partners om hun toekomst vorm te geven zoals zij dat willen. Dit doen met betrouwbare leningen en kredietoplossingen zodat zij kunnen doorgroeien. 

Wij doen dat samen met een landelijk netwerk van tussenpersonen via twee klantgerichte merken: Defam en GreenLoans. Alfam is 100% dochter van ABN AMRO N.V. en draagt actief bij aan een gezonde Nederlandse kredietmarkt.

Alfam compenseert consumenten die te veel variabele rente hebben betaald
Lees hier alles over de regeling

Klanten die in het verleden te veel variabele rente hebben betaald over hun doorlopend krediet ontvangen een compensatie. Dat is de regeling die ABN AMRO, mede namens haar dochtermaatschappij Alfam, en de Consumentenbond op 5 september zijn overeengekomen. Alle informatie over deze compensatieregeling leest u hier.

Had u vanaf 1 januari 2001 een doorlopend krediet met variabele rente bij ons en bent u nu geen klant meer? Dan kunt u zich vanaf nu aanmelden voor mogelijke compensatie. Het aanmeldformulier vindt u op de website van ABN AMRO.

Hier vindt u ook meer informatie. ABN AMRO regelt de centrale aanmelding namens Alfam en onze labels. De uiteindelijke afwikkeling van de compensatie verloopt via onze labels.